life sucks then you die
untrustyou:

Korinne Bisig
+
Wij wisten niet, toen wij nog lange brieven schreven
op papier, dat wij de laatsten waren
die nog op die manier van elkaar hielden
met langzaam overdachte woorden
die we meenden.

— Judith Herzberg (via limino)

ksubied:

more here xx
1 2 3 4 5 »